BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, 2 August 2011

Ceramah Ramadhan: Keistimewaan Orang Berpuasa

Bulan Ramadhan adalah bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rohmah, bulan maghfiroh, bulan al-Qur’an dan bulan Lailatul Qodr. Mari kita manfaat bulan suci yang hanya terjadi setahun sekali ini dengan banyak beribadah, memberi nasehat dan saling mema’afkan.
Keistimewaan Orang yang Berpuasa…
Assalamu’alaikum Wr Wb.
Rasulullah Saw. bersabda:
“Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang dinamakan pintu ‘al-Rayan’ yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ditanyakan (oleh pintu tersebut): ‘Di manakah orang-orang yang berpuasa?’ Maka mereka pun masuk dari pintu tersebut. Setelah semua orang yang berpuasa memasukinya, pintu itu pun ditutup dan tak akan ada lagi yang masuk melaluinya.”
(HR. Muslim, dari Sahl Ibn Sa’d).
Dalam hadis tersebut Nabi Saw menerangkan keutamaan puasa dan kedudukan orang-orang yang berpuasa di sisi Allah. Atas keikhlasan dan kesabaran mereka dalam menjalankan ibadah puasa-dengan menahan lapar dan dahaga, mengendalikan hawa nafsu dengan sekuat tenaga, maka Allah mengistimewakan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam surga melalui pintu khusus yang bernama “Al-Rayyan”. Kata ini berasal dari bentuk infinitif al-ray yang berarti pengairan, segar, dan juga pemandangan yang indah. Nama ini sesuai dengan keadaan orang-orang puasa yang menahan dirinya dari makan dan minum. Dan dahaga inilah yang lebih dominan dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa dibanding rasa lapar.
Zain Ibnu al-Munir mengatakan:
“Rasulullah mengatakan pintu al-Rayyan ada ‘di dalam surga’ bukan mengatakan ‘bagi surga/pintu surga’, agar orang-orang merasa bahwa dalam pintu tersebut terdapat kenikmatan dan kenyamanan surgawi (kenikmatan di dalam kenikmatan). Maka hal ini akan menambah keinginan dan kerinduan kepadanya.”
Hadis di atas diriwayatkan juga oleh al-Nasa’i dan Ibnu Khuzaimah, dari Sa’id Ibn ‘Abdurrahman, dan yang lainnya. Dan dalam riwayat ini terdapat tambahan: “Barangsiapa yang memasukinya (memasuki pintu al-Rayyan), maka akan meminum darinya. Dan barangsiapa meminum darinya, maka tak akan dahaga selamanya”.
Hal itu merupakan penghormatan dari Allah, Sang Pemelihara Alam kepada orang-orang yang berpuasa. Juga merupakan balasan bagi mereka atas keikhlasan menjalankan ibadah. Telah dimaklumi bahwa Allah akan menanggung pahala orang-orang yang berpuasa, sebagaimana dalam sebuah hadis:
“Puasa untuk-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya.”
Pahala dan balasan Allah bagi orang-orang yang berpuasa adalah penuh, besar, dan tiada terhitung. Ada pun masuknya orang-orang yang berpuasa melalui pintu al-Rayyan ini merupakan tambahan pahala dan penghormatan semata.
Benar, surga mempunyai banyak pintu, di antaranya pintu bagi orang-orang yang taat menjalankan salat, pintu bagi orang-orang yang giat berjihad, pintu bagi orang-orang yang ikhlas berpuasa-yaitu al-Rayyan sebagaimana telah kita bicarakan, dan di antaranya ada pintu khusus bagi orang-orang yang suka bersedekah.
Dari Abi Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:
“Barang siapa memberi nafkah isterinya di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu surga, ‘Wahai Hamba Allah! Ini adalah pintu kebaikan.’ Barangsiapa termasuk ahli salat, maka akan dipanggil dari pintu al-Shalah. Barangsiapa termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu al-Jihad. Barangsiapa termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu al-Rayyan. Dan barangsiapa termasuk ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu al-Shadaqah. Abu Bakar lantas berkata, ‘Demi engkau dan ibuku (ummul mukminin), ya, Rasulullah! Apakah seseorang harus dipanggil dari pintu-pintu itu, dan adakah seseorang yang dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya?’ Rasulullah menjawab, ‘Iya. Dan aku berharap semoga engkau termasuk dari mereka.”
(HR. al-Bukhari).
Wassalamu’alaikum Wr Wb.

KELEBIHAN RAMADHAN
Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Kedatangannya selepas dua bulan yang juga tidak kurang keistimewaannya iaitu Rejab dan Sya'ban. Bagi tujuan menyuburkan rasa tanggungjawab dan rasa ingin menambahkan ibadat kepada Allah sepanjang Ramadhan ini, di sini dibawa beberapa hadis yang menceritakan mengenai kelebihannya.
1. Abu Hurairah menyatakan : Telah bersabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : Apabila telah tibanya Ramadhan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. -Hadis dikeluarkan oleh imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad dan Baihaqi-
2. Daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud :Sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu. - Diriwayat oleh imam Nasai'e, Ibn majah, Ibn Habban dan Baihaqi-
3. Abu Hurairah telah berkata : Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda tentang Ramadhan yang bermaksud : Sesiapa yang mendirikannya(Ramadhan) penuh keimanan dan keikhlasan diampunkan baginya apa dosanya yang telah lalu. - Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tarmizi, Abu Daud, Nasai'e,Malik,Ahmad dan Baihaqi-
4. Daripada Abu Hurairah telah berkata: Rasullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Sembahyang yang difardhukan kepada sembahyang yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan Jumaat kepada Jumaat yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan bulan kepada bulan(iaitu Ramadhan) merupakan kaffarah apa antara keduanya melainkan tiga golongan : Syirik kepada Allah, meninggalkan sunnah dan perjanjian (dilanggar). Telah berkata Abu Hurairah : Maka aku tahu perkara itu akan berlaku, maka aku bertanya: Wahai Rasulullah! adapun syirik dengan Allah telah kami tahu, maka apakah perjanjian dan meninggalkan sunnah? Baginda S.A.W bersabda : Adapun perjanjian maka engkau membuat perjanjian dengan seorang lain dengan sumpah kemudian engkau melanggarinya maka engkau membunuhnya dengan pedang engkau, manakala meninggal sunnah maka keluar daripada jamaah(Islam).-Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi-
5. Daripada Abi Soleh Az-zayyat bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rassullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Setiap amalan anak Adam baginya melainklan puasa maka ia untukKu dan Aku akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai, maka apabila seseorang berada pada hari puasa maka dia dilarang menghampiri(bercumbu) pada hari itu dan tidak meninggikan suara.Sekiranya dia dihina atau diserang maka dia berkata : Sesungguhnya aku berpuasa demi Tuhan yang mana diri nabi Muhammad ditanganNya maka perubahan bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari qiamat daripada bau kasturi, dan bagi orang berpuasa dua kegembiraan yang mana dia bergembira dengan keduanya apabila berbuka dia bergembira dengan waktu berbukanya dan apabila bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. -Hadis riwayat imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Habban dan Baihaqi-
PENERANGAN HADIS
1. Semua hadis menceritakan betapa besarnya kelebihan bulan Ramadhan untuk kita sama-sama menghidupkannya dengan segala amalan sunnah.
2. Pintu syurga dibuka sepanjang Ramadhan, manakala pintu neraka pula ditutup. Ini menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihani hambaNya yang taat beribadat dan menurut segala perintahNya.
3. Syaitan diikat sepanjang bulan Ramadhan agar kita dapat menunaikan segala ibadat dengan penuh keikhlasan. Tetapi kita perlu ingat bahawa kawan syaitan yang berada pada diri kita iaitu nafsu akan menggantikan tugas syaitan jika kita lalai.
4. Pentingnya keikhlasan dan keimanan kita dalam menunaikan ibadat.
5. Puasa mampu menjadi perisai diri daripada terjebak ke lembah maksiat, begitu juga ia mampu menghapuskan segala dosa-dosa yang lepas jika kita benar-benar bertaubat.
6. Kita mesti menghidupkan sunnah yang mana yang paling besar ialah berada dalam jemaah Islam terutama di dalam mengembalikan semula khilafah Islamiah yang telah lama dihancurkan iaitu pada 1924.
7. Jauhkan daripada syirik pada Allah sama ada berbentuk perbuatan, niat ataupun percakapan. Kita mesti mematuhi segala perjanjian yang dibuat selagi tidak melanggar hukum syarak.
8. Kita mesti berpuasa pada semua anggota bukannya pada makan dan minum sahaja.
9. Bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada bauan kasturi.
10. Orang berpuasa akan mengecapi dua kegembiraan iaitu ketika berbuka dan apabila bertemu Allah kelak.
11. Di dalam menunaikan ibadat puasa kita mesti banyak bersabar dan jangan suka berbual kosong apatah meninggikan suara apabila bercakap.
Biografi
1. Kitab Fadhailul Awqat oleh imam Al-Baihaqi,ditahqiq oleh Adnan Abdul Rahman MajidAl-Qaisi,Maktabah Al-Mnarah,Makkah.
2. Fathul Bari syarah sohih Bukhari oleh Ibn Hajar Al-'Asqalani
3. Syarah sohih Muslim oleh imam An-Nawawi.

Saturday, 30 July 2011

DigimonU (002037788-H): SELAMAT MENYAMBUT BULAN RAMADHAN AL-MUBARAK

DigimonU (002037788-H): SELAMAT MENYAMBUT BULAN RAMADHAN AL-MUBARAK: "‎ (⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫ . Kepada semua rakan Muslimin dan Muslimat, `⋎´ ✫ ¸. • ° * ”˜˜ ”* ° • ✫ .. ✫ ¸. • °*” ˜˜ ”*° • .✫ ☻/ ღ ˚ •。 * ˚ ˚✰ ..."

huhuhuhuh

Tuesday, 12 July 2011

Cinta

.: LOVE MESSAGES :.

sky
Don’t find love, let love find you. That’s why it’s called falling in love, because you don’t force yourself to fall, you just fall.
Lucky is the man who is the first love of a woman, but luckier is the woman who is the last love of a man.
It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone, and an day to love someone… but it takes a lifetime to forget someone.
It breaks your heart to see the one you love is happy with someone else, but it’s more painful to know that the one you love is unhappy with you.
If love is the answer , can you please repeat the question?
Faith makes all things possible. Love makes them easy. I believe that to truly Love, is the ultimate __expression of the will to live. A heart that truly loves is forever young.
Love makes life so confusing, but without love would you really want to live?
Do you love me because I am beautiful or am I beautiful because I am loved?
Love me now, love me never, but if you love me, love me forever.
Three things of life that are most valuable – Love, self-confidence & friends.
To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.
Love is like heaven, but it can hurt like hell.
Who do you turn to when the only person in the world that can stop you from crying, is exactly the one making you cry?
He taught me how to love, but not how to stop.
Of all forms of caution, caution in love is the most fatal.
We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.
Many a young lady does not realize just how strong her love for a young man is until he fails to pass the approval test with her parents.
Is it better for a woman to marry a man who loves her than a man she loves.
Give her two red roses, each with a note. The first note says ‘For the woman I love’ and the second, ‘For my best friend.’
A good marriage is like a casserole, only those responsible for it really know what goes in it.
No one is perfect until you fall in love with them.
Love, true love, is that which can give the most without asking or demanding anything in return.
Where there is love, there is God also. ~ Leo Tolstoy ~
All, everything that I understand, I understand only because I love. ~ Leo Tolstoy ~
Love cures people — both the ones who give it and the ones who receive it. ~ Dr. Karl Milnage ~
One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love. ~ Sophocles ~
It is wrong to think that love comes from long companionship and persevering courtship. Love is the offspring of spiritual affinity and unless that affinity is created in a moment, it will not be created for years or even generations. ~ Khalil Gibran ~
When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you. ~ Tina ~
Just because you know someone doesn’t mean you love them, and just because you don’t know people doesn’t mean you can’t love them. You can fall in love with a complete stranger in a heartbeat, if God planned that route for you. So open your heart to strangers more often. You never know when God will throw that pass at you. ~ Heather Grove ~
Love… What is love? Love is to love someone for who they are, who they were, and who they will be. ~ Chris Moore ~
Why do you say you love me, if you are only going to leave me? ~ Julia ~
;Love is like a river, always changing, but always finding you again somewhere down the road. ~ Kelly Elaine ~
Love is a language spoken by everyone , but understood only by a heart. ~ Shirley Rindani ~
People need love even when they don’t deserve it. ~ Nikki Ledbetter ~
For every word you say, another piece of my heart you take. ~ Tiara Johnson ~
Maybe God put a few bad people in your life, so when the right one came along you’d be thankful. ~ Andrea Kiefer ~
Love the heart that hurts you, But never hurt the heart that loves you.
Love me for a reason, let the reason be love.
It doesn’t take a reason to love someone, but it does to like someone. You don’t love someone because you want to, you love someone because you are destined too. It’s because you fall in Love with them, that you then try to find a reason, but you always come up with the answer, No reason!
Love is the beginning of all the joy which nature has store for us.
Never say goodbye when you still want to try. Never give up when you still feel you can take it. Never say you don’t love a person when you can’t let go. ~ Dons ~

Sunday, 10 July 2011

credit to muhammad shakiren ;)

maaf kan sye if telah ceroboh blog awk ,
sy hnye na awk twu yg sy sgt2 syg kt awk ,
awk ,
sy ader uat slah kt awk kea ? smpay cm nea
awk maen2 kn aty sy ,
awk ,
sy nangis sgt2 tyme nulez nehh wak ,
sy arp awk dpt ase ape prasaan sy nehh ,
awk ,
awk ingat ta tyme awk minta kpel ?
beria cnadd un wak !
awk pown tahu un tyme uhh ,
rmay yg mintak kpel nan sy ,
p sy pilih awk n sy curik aty awk !
awk ,
sy SETIA cnadd nan awk
sy lngsong ta neok laky laen ,
blea ader laky usha ,
sy pk un awk ,
awk ,
sy epie cnadd tyme awk kte
awk syg sy :)
bahagia cnadd tyme uhh laa .


tpi skrang ?
b da brubah ,
mane jnji b ?
b , syg sdey laa ,
serius !
b ,
jgn laa cm nehh !!!!!!!!!!!!!!!

plizzz , jujur nan syg !

kalaw b da ta cyg art syg ag ,
 b buang pic syg art fb b n yg kt dlm blog  nehh ,
syg na twu b syg ayg ta !